Branteviks Åkeri AB
Företaget
Certifiering
Policy
Hem
Branteviks Åkeri AB
Kyrkogatan 3
273 38 Brantevik
E-mail:info@branteviksakeri.se
Branteviks-kontoret
Tel : 0414-22031
Fax : 0414-22410
Mobil : 070-5522268
Ystads-kontoret
Tel : 0411-158 00
Fax : 0411-198 00
Mobil : 070-2138000
svakeri.jpg
Företagets Policy
Kvalitets-, miljö- & arbetsmiljöpolicy
Vi skall vid varje tillfälle och med tanke på kundens krav och åkeriets egna resurser och förutsättningar arbeta för att kontinuerligt reducera miljöpåverkan från våra fordon.
Att ständigt förbättra verksamheten ur miljö- och kvalitetshänseende att arbeta för att minska föroreningar.
Att följa aktuell relevant lagstiftning och andra normer och regelverk samt våra kunders önskemål.
Att samtliga inom företaget arbetar för att uppnå. uppsatta miljö- och kvalitetsmål.
Att sträva efter att människor inte skadas.
Att verka för en god arbetsmiljö.

Alkohol & drogpolicy

Företagets insatser skall styras genom att väga samman vad som är ekonomiskt rimligt,tekniskt möjligt och ekonomiskt motiverat.

Företagets drogpolicy innebär att i alla lägen motarbeta alla slags droger under arbetstid. Alkohol eller andra droger får inte nyttjas under arbetstid.
Alkohol ska användas med eftertanke vid representation och fester med koppling till arbetet.

Missbruk tolereras inte, utan måste åtgärdas omedelbart, arbetsledningen ansvarar för att så sker.

Tobak

Alla medarbetare inom företaget ska ha rätt till en dräglig arbetsmiljö, Ingen ska behöva bli utsatt för passiv rökning.
Miljö- och kvalitetspolicy gäller from,2004-04-13
Utskrift
Åkerifamilj i nöd och lust

För familjen Nilsson ligger åkaryrket varmt om hjärtat. Kjell Nilsson ”ärvde” yrket av sin far och har numera sin egen son verksam i familjeföretaget Branteviks Åkeri. Henry Nilsson startade redan 1935 ett åkeri, som sonen Kjell Nilsson tog över 1974. Familjeprägeln är fortfarande tydlig, där såväl Kjells fru, son som sonhustru är delaktiga i verksamheten.
  • I dagsläget förfogar Branteviks Åkeri AB över ca 10st tankbilar och 4st flakbilar. Verksamheten sysselsätter drygt 20 stycken anställda. Tankbilarna transporterar i första hand oljor och bensin, på uppdrag av ett flertal oljebolag i södra Sverige.
  • Trafiken har ändå en tyngdpunkt till Kristanstadsregionen. Vissa av tankbilarna utgår för övrigt från Malmö och Karlshamn, där vi samtidigt har tillhörande kontor.
  • Branteviks Åkeri AB har sedan ca 5år tillbaks ett försäljningskontor i Ystad.
  • Efter alla år i branschen är Branteviks Åkeri välkänt i regionen. Det har gått bra för oss, trots att konkurrensen inom branschen är mycket svår.
    Kjell Nilsson gick bort dec 2009

em6n.jpg
Branteviks Åkeri AB
Kyrkogatan 3
273 38 Brantevik
E-mail:info@branteviksakeri.se
Branteviks-kontoret
Tel : 0414-22031
Fax : 0414-22410
Mobil : 070-5522268
Ystads-kontoret
Tel : 0411-158 00
Fax : 0411-19800
Mobil : 070-2138000